TEMEL SU YALITIMI VE DRENAJ YAPIMI

Temel Su Yalıtımı Nedir?

Yapılarda su yalıtımı; nereden, ne şekilde ve hangi şiddette gelirse gelsin, suyun veya nemin yapının bir kısmına ya da kapsadığı hacimlere zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Temel ve bodrum perdelerinde yapılan su yalıtımının amacı, yapıyı sudan korumanın yanı sıra, toprakta bulunan ve yeraltı suları ile yapıya kadar yükselme imkanı bulan kimyasal maddelerden de korumaktır. Yeraltı ve sızıntı suları, toprak nemi ve yerüstü suları yapıyı dışardan, kullanma suyu ise içeriden zorlar.

Suyun “basınçlı”, “basınçsız” ve “kılcal” diye tanımlanan üç değişik etkisi için, prensipte birbirinden farklı üç yalıtım türü söz konusu olabilmektedir.

Yağış suları toprak ile temas edince yer çekimi etkisiyle sızma suyu olarak alt bölgeye hareket eder. Az gerilimli bir tabaka ile karşılaşınca hızı azalarak birikir ve yer altı sularını oluşturur. Sızma suları toprak içindeki kılcal boşluklardan yer çekimine ters doğrultuda, atmosfer basıncı ile dengeleninceye kadar hareket ederek kılcal suyu oluşturur ve bu su gözenekli yapı elemanlarına kılcallık yolu ile etki eder. Hava kılcallığının yükselmesi atmosferde daha çok su buharı bakımından doygunluğa ulaşmasına ve taşıdığı su buharının su damlası şeklinde malzeme üzerinde yoğuşmasına bir başka ifade ile neme neden olur.

Bu nedenledir ki, yapıların toprağa oturan ve tüm ağırlığını taşıyan bölümleri, su ve nemin yaratacağı korozyona karşı en iyi korunması gereken bölümlerdir. Genellikle temelde su yalıtımı yapılması kararı, bodrum ve zemin katta yer alan mekanın kullanım amacına göre verilir. Örneğin, bu alanlar sığınak olarak kullanılacak ise su yalıtımı yaptırmak “gereksiz”, konut olarak kullanımı durumunda ise “gerekli” tarzındaki yaklaşım son derece yaygındır. Oysa, bodrum ve zemin kat alanı hiçbir şekilde kullanılmasa da, yapının tüm zati yükünü taşıyan, deprem ve zemin oturmaları esnasında en fazla gerilime maruz kalan betonarme taşıyıcı elemanlar bu bölümde yer almaktadır. Betonarme taşıyıcının içinde yer alan donatılar, suyun yıpratıcı etkisine maruz kaldıklarında paslanarak çürümeye başlar ve taşıyıcılık özelliğini sürekli kaybederek yıpranırlar. Sonraki aşamalarda beton suya karşı korunmaya başlansa bile, bu çürüme süreci durdurulamaz.

Drenaj Yapılması ve Yalıtımı

Drenaj temellerde, konutları yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunmak amacı ile yapılan su ve nem yalıtımı yapabilen özel bir uzmanlık işidir. Genel bir ifade ile temellerdeki nem-su yalıtımı yeraltı yüzey ve sızıntı sularının yanı sıra kar ve buzun erimesinden oluşan sulardan binayı korumak amacıyla gerçekleştirilmektedir. 

Konutların temelleri su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanmışsa, suya karşı koruma ancak perde duvarlarda yapılacak yalıtım katmanı ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla mümkün olacaktır. Drenaj hattının tıkanmaması bu tip yalıtımlarda hayati önem taşımaktadır.  Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı yapılırken, iki kat membranla uygulama yapılması ve bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması tavsiye edilmektedir. Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde noktasal zedelenmeleri engellemek üzere bir koruyucu tabaka oluşturulması gerekmekte ve aslında zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı işleminde, yalıtımın ana prensibi olan drenajlı yalıtım uygulaması gerekmektedir. Drenaj, yalıtım kaçakları oluşması halinde sızıntı sularını en aza indireceği gibi, uygulama sırasında da kuru bir yüzeyde çalışılmasını sağlamaktadır. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek de drenajın hiçbir zaman yalıtım yerine geçmeyeceğidir. Her ne kadar drenaj işlemi modern malzemeler yardımıyla gerçekleştirilse de yalıtıma suyun ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Temel su yalıtımı uygulamalarında drenaj suyun basıncını düşürme görevini üstlenmektedir.

İç Drenaj

Dış drenaj yapma imkanı bulunmayan durumlarda bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Genellikle konutların merkezi yerinde bodrum döşemesi en az 2 m derinlikte ve 50x50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılmaktadır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülmekte ve üzeri sac ya da beton bir kapakla kapatılmaktadır. Kuyu üzerine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilmektedir. Bir ucu suyun döküleceği yere bağlanan ve su motoruyla da bağlantılanan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmekte ancak boru, kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmakta ve ucuna da bir süzgeç takılmaktadır. Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde su pompası çalışmakta ve suyun dışarı atılması sağlamaktadır.

Dış Drenaj

İç drenajdan farkı, konut çevresinde temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 eğimli bir kanal açılmakta ve kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenmektedirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılmaktadır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılmakta ve kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulmaktadır. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50x50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılmakta, künkler bu rögalara bağlanmakta ve en düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb. yerlere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

Drenaj da künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da kullanılmaktadır. Çapları 10-20 cm, boyları da 100 m'ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler. Basit drenajlarda ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarda da drenaj uygulaması yapılabilmektedir.

Drenaj Uygulamasının Aşamaları

 • Konut çevresinde bulunan ve çalışmayı engelleyebilecek ağaç vb. bitkiler sökülerek uygun başka bir yere dikilmesi sağlanır.
 • Kepçe veya el ile kazı işlerine başlanır.
 • Ana logara uzaklığı ve uzaklığın eğimi gözden geçirilir.
 • Açılacak yerin ortalama derinligi 1-3 m aralığında değişebilir. Genişliği için serbest çalışılabilir.
 • Kazı, temelin alt seviyesine kadar yapılır.
 • Bina duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kurumaya bırakılır.
 • Fazla hafriyat döküm yerine gönderilir.
 • Temel ve duvarların kuruması ile birlikte zeminde tam esnek, sıcak soğuk ısı farklılıklarından etkilenmeyen, su geçirimsiz, istinat duvarlarında kullanılan yapı kimyasalları ile su yalıtım uygulamasına geçilir.
 • 100'lük drenaj borusunun temelin üstüne veya temel kirişi altına yastıklama tekniği ile döşenmesine başlanır.
 • Drenaj borusu üzerine geotekstil malzemesi serilerek mıcır dolgusu yapılır.
 • Duvar ile temas eden yerlere çakıl doldurulmasına başlanır.
 • Bina etrafına 50-80 cm genişliğinde tretuvar betonu yapılır.
 • Drenaj borusu ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacası bağlantılarının yapılmasına dikkat edilir.
 • Bahçe ve konut girişi eski haline getirilir, test işlemi ile birlikte projenin teslimi yapılır.
adalar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı burgazada temel su yalıtımı ve drenaj yapımı büyükada temel su yalıtımı ve drenaj yapımı heybeliada temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kınalıada temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ataşehir temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ferhatpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı içerenköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kayışdağı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı küçükbakkalköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı mustafa kemal temel su yalıtımı ve drenaj yapımı namık kemal temel su yalıtımı ve drenaj yapımı örnek temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yeni çamlıca temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yeni sahra temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bağcılar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı barbaros yeşilbağ temel su yalıtımı ve drenaj yapımı demirkapı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı güneşli su yalıtımı bağcılar hürriyet temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kemalpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kirazlı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı mahmutbey temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bahçelievler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı cumhuriyet temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çobançeşme temel su yalıtımı ve drenaj yapımı fevzi çakmak temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bahçelievler hürriyet temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kocasinan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı siyavuşpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı soğanlı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şirinevler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yenibosta temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bakırköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ataköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı cevizlik temel su yalıtımı ve drenaj yapımı florya temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kartaltepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yeşilköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı zeytinlik temel su yalıtımı ve drenaj yapımı zuhuratbaba temel su yalıtımı ve drenaj yapımı başakşehir temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bahçeşehir temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ikitelli temel su yalıtımı ve drenaj yapımı itelli organize sanaayi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bayrampaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı altıntepsi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı muratpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı numunebağ temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yıldırım temel su yalıtımı ve drenaj yapımı beşiktaş temel su yalıtımı ve drenaj yapımı beşiktaş arnavutköy abbasağa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı akatlar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı arnavutköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı balmumcu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bebek temel su yalıtımı ve drenaj yapımı etiler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı gayrettepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı levazım temel su yalıtımı ve drenaj yapımı levent temel su yalıtımı ve drenaj yapımı maçka temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ortaköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı türkali su yalıtımı valideçeşme temel su yalıtımı ve drenaj yapımı zincirlikuyu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı beykoz temel su yalıtımı ve drenaj yapımı anadoluhisarı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çavuşbaşı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çubuklu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı göksu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı paşabahçe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tokatköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı beyoğlu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı arapcami temel su yalıtımı ve drenaj yapımı cihangir temel su yalıtımı ve drenaj yapımı dolapdere temel su yalıtımı ve drenaj yapımı galata temel su yalıtımı ve drenaj yapımı galatasaray temel su yalıtımı ve drenaj yapımı halıcıoğlu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı hasköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı istiklal temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kabataş temel su yalıtımı ve drenaj yapımı karaköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kasımpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kemankeş temel su yalıtımı ve drenaj yapımı pürtelaş temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şişhane temel su yalıtımı ve drenaj yapımı taksim temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tarlabaşı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tepebaşı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tophane temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yenişehir temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çekmeköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı alemdağ alemdar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ömerli temel su yalıtımı ve drenaj yapımı taşdelen temel su yalıtımı ve drenaj yapımı esenler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı birlik temel su yalıtımı ve drenaj yapımı karabayır temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sanayi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı eyüp temel su yalıtımı ve drenaj yapımı alibeyköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çırçır temel su yalıtımı ve drenaj yapımı göktürk temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kemerburgaz temel su yalıtımı ve drenaj yapımı rami temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yeşilpınar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı fatih temel su yalıtımı ve drenaj yapımı akdeniz temel su yalıtımı ve drenaj yapımı aksaray temel su yalıtımı ve drenaj yapımı beyazıt temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çapa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı eminönü temel su yalıtımı ve drenaj yapımı fener temel su yalıtımı ve drenaj yapımı fevzipaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı fındıkzade temel su yalıtımı ve drenaj yapımı haseki temel su yalıtımı ve drenaj yapımı karagümrük temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kocamustafapaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kumkapı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı küçükmustafapaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı laleli temel su yalıtımı ve drenaj yapımı mahmutpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı mevlanakapı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı samatya temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sirkeci cağaloğlu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sultanahmet temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şehremini temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tahtakale temel su yalıtımı ve drenaj yapımı topkapı cevizlibağ temel su yalıtımı ve drenaj yapımı unkapanı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı vefa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yedikule temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kadıköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı 19 mayıs temel su yalıtımı ve drenaj yapımı acıbadem temel su yalıtımı ve drenaj yapımı altıyol temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bahariye temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bostancı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı caddebostan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı caferağa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çiftehavuzlar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kadıköy eğitim temel su yalıtımı ve drenaj yapımı erenköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı fenerbahçe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı feneryolu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı fikirtepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı göztepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı halitağa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı hasanpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kalamış temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kazasker temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kızıltoprak temel su yalıtımı ve drenaj yapımı koşuyolu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kozyatağı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kuyubaşı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı merdivenköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kadıköy moda temel su yalıtımı ve drenaj yapımı osmanağa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı rasimpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı rıhtım temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sahrayıcedit temel su yalıtımı ve drenaj yapımı selamiçeşme temel su yalıtımı ve drenaj yapımı söğütlüçeşme temel su yalıtımı ve drenaj yapımı suadiye temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şaşkınbakkal temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şenesevler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tüccarbaşı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ziverbey temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kağıthane temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çağlayan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çeliktepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı gültepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı hamidiye temel su yalıtımı ve drenaj yapımı seyrantepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şirintepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı zincirlikuyu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kartal temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kartal dragos temel su yalıtımı ve drenaj yapımı esentepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı organtepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı rahmanlar atalar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kartal soğanlık temel su yalıtımı ve drenaj yapımı topselvi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı uğurmumcu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yakacık temel su yalıtımı ve drenaj yapımı maltepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı adatepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı aydınevler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı cevizli temel su yalıtımı ve drenaj yapımı maltepe dragos temel su yalıtımı ve drenaj yapımı esenkent temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ferhatpaşa temel su yalıtımı ve drenaj yapımı feyzullah temel su yalıtımı ve drenaj yapımı gülsuyu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı idealtepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı küçükyalı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yalı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı zümrütevler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı pendik temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çamçeşme temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çarşı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı dolayoba temel su yalıtımı ve drenaj yapımı esenyalı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şeyhli su yalııtmı yayalar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yenişehir temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sancaktepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı samandıra temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sarıgazi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yenidoğan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sarıyer temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sarıyer bahçeköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı büyükdere temel su yalıtımı ve drenaj yapımı emirgan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı istinye temel su yalıtımı ve drenaj yapımı rumelihisarı su yalıtımı tarabya temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yeniköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şile temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ağva temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sultanbeyli temel su yalıtımı ve drenaj yapımı mehmetakif temel su yalıtımı ve drenaj yapımı sultanbeyli mimarsinan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı necipfazıl temel su yalıtımı ve drenaj yapımı turgutreis temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tuzla temel su yalıtımı ve drenaj yapımı akfırat temel su yalıtımı ve drenaj yapımı aydınlı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı içmeler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı istasyon temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tuzla mimarsinan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı orhanlı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı postane temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tersaneler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ümraniye temel su yalıtımı ve drenaj yapımı aşağıdudullu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ümraniye atakent temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ümraniye atatürk temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çakmak temel su yalıtımı ve drenaj yapımı esenevler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı esenşehir temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ıhlamurkuyu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı inkılap temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kazımkarabekir temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ümraniye namıkkemal temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şerifali temel su yalıtımı ve drenaj yapımı tepeüstü temel su yalıtımı ve drenaj yapımı yukarıdudullu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı üsküdar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı acıbadem temel su yalıtımı ve drenaj yapımı altunizade temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bağlarbaşı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı üsküdar bahçelievler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı beylerbeyi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bulgurlu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çamlıca temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çengelköy temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çiçekçi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı doğancılar temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ferah temel su yalıtımı ve drenaj yapımı fıstıkağacı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kandilli temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kuzguncuk temel su yalıtımı ve drenaj yapımı libadiye temel su yalıtımı ve drenaj yapımı nakkaştepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı selimiye temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ünalan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı zeytinburnu temel su yalıtımı ve drenaj yapımı beştelsiz temel su yalıtımı ve drenaj yapımı çırpıcı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı zeytinburnu maltepe temel su yalıtımı ve drenaj yapımı merkezefendi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı muğla bodrum temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum bitez temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum gündoğan temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum güvercinlik temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum karaova temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum konacık temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum köyler temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum merkez temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum mumcular temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum ortakent su yalıtımı bodrum ortakentyahşi temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum turgutreis temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum yalı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı bodrum yalıkavak temel su yalıtımı ve drenaj yapımı acarlar beykoz temel su yalıtımı ve drenaj yapımı ulus temel su yalıtımı ve drenaj yapımı kuruçeşme temel su yalıtımı ve drenaj yapımı şişli temel su yalıtımı ve drenaj yapımı nişantaşı temel su yalıtımı ve drenaj yapımı